FUNCTION

   Administration & Finance Unit    Administration & Finance Unit

Fungsi :

 • Mengendali urusan pentadbiran dan mengawal hal kewangan secara keseluruhan.
 • Bertanggungjawab terhadap perlaksanaan MoU dan MoA.
 • Mengemaskini laman web jabatan.
 • Membuat segala hebahan jabatan.
 • Mengurus cuti, kursus dan personel jabatan.
 • Pembangunan modal insan, pengurusan fail dan rekod.
 • Mengurus aset dan inventori dan kawalan stor.
 • Mengemaskini dan membuat hebahan mengenai peraturan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh pihak universiti dan kerajaan.
 • Mengurus dana penyelidikan daripada agensi luar.
 • Membina jalinan kerjasama dengan agensi luar.
   Research & Publication Unit    Research & Publication Unit

Fungsi :

 • Menawar geran kajian kes bagi menggalakkan para penyelidik menghasilkan kes untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 • Mengurus menyelia perkembangan perjalanan projek kajian kes.
 • Menyediakan laporan perkembangan terkini projek kajian kes dari semasa ke semasa.
 • Mengenalpasti dan menyelaras pembangunan kajian kes dengan pihak-pihak yang terlibat.
 • Mewujudkan pengkalan data kajian kes bagi tujuan rujukan UUM dan pihak luar.
 • Membuat hebahan kes-kes terbaru penggunaan dalam kuliah.
 • Memberikan khidmat perundingan kepada penyelidik baru yang akan menjalankan kajian kes.
 • Mempromosikan bidang kepakaran penyelidikan dan kajian kes kepada organisasi luar.
 • Mengurus,menyelaras dan melaksanakan penerbitan hasil daripada kajian kes dan artikel jurnal jabatan.
 • Membangunkan modal insan untuk penyelidikan dan inovasi melalui bengkel, kursus dalam bidang penyelidikan.