Pembentangan laporan akhir kajian kes- Syazwan Syah Bin. Zulkifly

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan laporan akhir kajian kes:

Tajuk      

: Kemalangan Maut di Tempat Kerja: Kecuaian Membawa Padah

 Pembentang  

: Syazwan Syah Bin. Zulkifly

Penilai

: Prof. Madya Dr. Azahari bin Ramli

 

  Dr. Hasnizam B Hasan

Tarikh

: 5 Januari 2021 (Selasa)

Masa

: 1.00 Petang

Tempat

: (Secara atas talian melalui aplikasi Webex)