Pembentangan proposal kajian kes- Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan proposal kajian kes:

Tajuk      

: Mangga Harumanis: Jangan Ambil Hak Perlis

 Pembentang  

: Dr. Ahmad Shamsul bin Abd. Aziz

Penilai

: Prof. Madya Dr. Zulkiflee Bin Daud

 

  Dr. Yusramizza Binti Md Isa @ Yusuff

Tarikh

: 17 Februari 2021 (Rabu)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat

: Secara atas talian melalui Aplikasi WEBEX