Pembentangan proposal kajian kes- Prof. Madya Dr. Mohd Azril Bin Ismail

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan proposal kajian kes:

Tajuk      

: Well-being driven: A newly discovered entrepreneurial trait that leads to the entrepreneurial success

 Pembentang  

: Prof. Madya Dr. Mohd Azril Bin Ismail

Penilai

: Prof. Madya Dr. Lim Chee Chee

 

  Prof. Madya Dr. Zakirah Binti Othman

Tarikh

: 21 Februari 2021 (Ahad)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat

: Secara atas talian melalui Aplikasi WEBEX