Pembentangan proposal kajian kes- Prof. Madya Dr. Zulkiflee Bin Daud

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan proposal kajian kes:

Tajuk      

: Penubuhan Kesatuan Sekerja: Keperluan Perundangan

 Pembentang  

: Prof. Madya Dr. Zulkiflee Bin Daud

Penilai

: Dr. Narentheren a/l Kaliappen

 

  Dr. Hasnizam B Hasan

Tarikh

: 23 Februari 2021 (Selasa)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat

: Secara atas talian melalui Aplikasi WEBEX