Pembentangan laporan akhir kajian kes- Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan laporan akhir kajian kes:

Tajuk      

:Understanding the YAPEIM Ar Rahnu Products: Its Legal and Shariah Aspects

 Pembentang  

: Dr. Mohd Zakhiri bin Md. Nor

Penilai

: Prof. Madya Dr. Zulkiflee Bin Daud

 

  Dr. Anis Shuhaiza Binti Md Salleh

Tarikh

: 29 September 2021 (Rabu)

Masa

: 10.00 pagi

Tempat

: (Secara atas talian melalui aplikasi Webex)