Pembentangan proposal kajian kes- Dr. Anis Shuhaiza Md Salleh

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan proposal kajian kes:
 
Tajuk      
: The Impact of Covid-19 Pandemic on Legal Service Business: A Study on a Small Scale Legal Firm

Pembentang  

: Dr. Anis Shuhaiza Md Salleh

Penilai

: Dr. Halimah @ Nasibah Ahmad

 

  Prof. Madya Dr. Nor Anita Binti Abdullah

Tarikh

: 30 September 2021 (Khamis)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat

: Secara atas talian melalui Aplikasi WEBEX