Pembentangan laporan akhir kajian kes- Dr. Nor Intan Saniah Sulaiman

ezgif 2 3a4158d5548a NEW

Pembentangan laporan akhir kajian kes:

Tajuk      

:Transformation of “Pusat Tuisyen Fikir Aras Tinggi” for Online Learning : Is Mr Ahmad Ready ?

 Pembentang  

: Dr. Nor Intan Saniah Sulaiman

Penilai

: Prof. Madya Dr. Zarifah Abdullah

 

  Prof. Dr. Fauziah Bt. Abdul Rahim

Tarikh

: 5 Disember 2021 (Ahad)

Masa

: 9.30 Pagi

Tempat

: (Secara atas talian melalui aplikasi Webex)